Aldente

2015 på ti museer

2015 på ti museer

Et årsprogram for alle – både folk og museer.
must

Bakgrunn

For tredje gang fikk vi være med å samle alle MUSTs arrangementer og utstillinger for et helt år i én brosjyre. De ønsket i år å fortelle om 2015 på litt mindre plass enn før, for å spare vekt og dermed kunne nå enda flere gjennom postkassen. I tillegg ville MUST gå fra å presentere året måned for måned til å presentere det anlegg for anlegg. Sist, men ikke minst: Få folk inn dørene på museet i 2015!

Løsning

En forside med et tydelig budskap, som fortalte om MUSTs omfang, i en tiltrekkende visuell innpakning. En årskalender i midten er lett å nappe ut og henge på kjøleskapet og ivaretar de som vil ha sakene kronologisk. Månedens MUST for folk som prioriterer.