Aldente

Foto fra Kina

Foto fra Kina

x 2
must

Bakgrunn

Høsten 2014 skulle Stavanger kunstmuseum vise to ulike forestillinger som begge handlet om foto fra Kina: Brush and Shutter: Early Photography in China, med bilder fra 1840 til 1911, og Forestillinger – foto fra Kina, hvor bildene var fra 1900-tallet og helt opp til dagens samtidskunstnere. På den ene siden var det naturlig å presentere disse to samlet, som den store satsingen det faktisk var. Samtidig var det to svært ulike utstillinger.

Løsning

Inspirert av de kinesiske bannerne i tynt rispapir, flagget og kommunismens rødt og de gamle, firkantede stemplene som forteller at noe er fra Kina ble en felles, overbyggende profil som fungerte sammen med hver utstillings eget uttrykk.