Aldente

Fra offentlig til offensiv

Fra offentlig til offensiv

Ny visuell identitet for Klimapartnere
klimapartnere

Bakgrunn

Klimapartnere ønsker å posisjonere seg som en driver for grønn forretningsutvikling i Norge. Etter hvert som flere regioner kom til og tiden gikk, så de behovet for å utforme et nytt grafisk uttrykk som i større grad gjenspeilte deres «tone of voice» og visjon om klimapartnere-regioner som lavutslippssamfunn som oppnår 1,5 gradersmålet. Rent konkret innebar oppdraget en logopakke med ulike logovarianter – felleslogo, hovedlogo og underlogo for hver enkelt region, og en rekke ulike symboler til bruk på nettsidene. For å sikre en konsistent bruk og best mulig merkevarebygging i et til dels spredt nettverk, var en grundig profilmanual en viktig del av oppgaven – med blant annet design for roll-up, presentasjonsmal, felles visittkort, oppsett for invitasjon til møteserier og felles-mal for nyhetsbrev. 

Alt skulle selvsagt fungere optimalt i alle flater, både fysisk, digitalt og på den nye nettsiden – i tråd med de ulike aktørenes forskjellige behov.

Løsning

Den gamle logoen besto av K´en i Klimapartnere. Vi valgte å benytte K´en videre som logosymbol, men i et forenklet visuelt uttrykk hvor deler av K´en kan tas ut eller benyttes sammen. Isrosen ble et eksempel på denne typen bruk. Her satte vi sammen ulike enkeltelementer til en isrose som et symbol på nedkjølingen, eller bremsingen i oppvarmingen, nettverket ønsker å bidra til. 

For å antyde den holistiske sammenhengen i alt klimaarbeid, plasserte vi K´en i en sirkel. I tillegg laget vi et tilleggssymbol hvor 1,5 gradersmålet er tydelig, for å synliggjøre det felles målet med alle regionenes arbeid.

Vi valgte bevisst å unngå grønn som hovedfarge, for å skille oss fra de utallige grønne klimaaktørene der ute. Dermed ble det også enklere å fortelle om en aktør som jobber for å skape grønn forretningsutvikling. Den øvrige fargepaletten er også med på å skape et moderne, offensivt uttrykk. 

For Klimapartnernes klimaregnskaper utviklet vi et eget ikonprogram, basert på trafikklys- systemet med grønt, gult og rødt. Fargene indikerer hvor langt partneren er kommet i sitt arbeid.


Hovedlogo

En omfattende profilmanual var en viktig del av oppdraget

Ikonprogrammet for klimaregnskapene er basert på trafikklyssystemet med grønt, gult og rødt.

Ikonprogrammet for klimaregnskapene er basert på trafikklyssystemet med grønt, gult og rødt.

Ikonprogrammet for klimaregnskapene er basert på trafikklyssystemet med grønt, gult og rødt.