Aldente

Dette er stavangerregionen

Dette er stavangerregionen

En næringsforening med over 5000 medlemmer,
22 ressursgrupper og et hav av ulike oppgaver:
Hvordan ser logoen ut?
næringsforeningen

Oppgaven

En ny, grafisk profil som bekrefter at de gjennom bred kompetanse, stort nettverk og mot gir kraft til vekst for næringslivet i regionen. Logoen skulle styrke tilhørigheten til foreningen, og selvsagt fungere godt i alle digitale og trykte flater.

Løsning

Med utgangspunkt i foreningens største muskel, nettverket, har vi utarbeidet en logo og en profil som forteller om samarbeid, dynamikk og dialog på kryss av bransjer og kompetansemiljøer.

Enkel å bruke på store flater, men også gjenkjennelig i lite format, for eksempel på en liten pin. Profilfotoene representerer noen av foreningens største satsingsområder: Energi (blå), mat (gul), kultur og næring (rosa) og den grønne landsbyen (grønn).

Resultat

En næringslivsorganisasjon som også visuelt fremstår som en modig pådriver og initiativtager.