Aldente

Rimelige og trygge boliger laget av 85-90% avfall

Rimelige og trygge boliger laget av 85-90% avfall

Identitet og nettside for verdens mest bærekraftige byggekonsept
triple panel buildings

Bakgrunn

Triple Panel Buildings er med på å gjøre utfordringer om til muligheter i utviklingsland. Konseptet deres skaper arbeidsplasser, legger til rette for økt selvforsyning og bidrar til rimelige boliger, skoler, helsesentre og næringsbygg - samtidig som det reduserer mengden plastavfall i nærmiljøet

Plastavfall er verdens raskest voksende miljøproblem, og mange land mangler passende systemer og infrastruktur for avfallshåndtering. Ved å gjøre plastavfall om til en ressurs, hjelper Triple Panel Buildings med å fjerne plast fra miljøet. Trippelpaneler består nemlig av opptil 90% gjenbrukt plast som er hentet fra avfall plast fra nærmiljøet. Selskapet har som mål å oppmuntre til lokal verdiskaping og øke økonomisk produktivitet ved å drive lokal handel og entreprenørskap, skape jobber og dele kunnskap. I planleggingsfasen vil Triple Panel Buildings i tillegg prøve å bruke tomter med nok plass til å dyrke mat til innbyggernes eget forbruk.

Dette eventyret er faktisk lokalhistorie. Da gründer Per Steinar Lothe først kom over polyisolering i 2005, forsto han at han hadde funnet noe spesielt. Det var starten på eventyret, som Janne Johnsen fikk i oppgave om å ta ut til et internasjonalt marked da hun ble ansatt i starten av 2020. Aldente fikk i oppgave å etablere kommunikasjonsstrategien, skape profilen og navnet, samt og lage nettsiden. 

Løsning

Oppgaven til Aldente har vært å utvikle en profil, et navn og en ny nettside som sterkt og tydelig presenterer Triple Panel Buildings som verdens mest bærekraftige byggekonsept. Profil, navn og nettside er bygget rundt selskapets bærekraftfokus knyttet til FNs bærekraftsmål, og selskapets triple bunnlinjer: Å bidra til å samle og omsette plastavfall i naturen, skape arbeidsplasser og bygge rimelige, gode hjem i utviklingsland. Bærekraft er gjennomgående i konseptet - fra plasten plukkes på stranden til husene står ferdig, noe ingen av konkurrentene kan konkurrere på. 

Kommunikasjonen skal gjennom visuelle grep og tekst kommunisere på en ærlig og rederlig måte - enkelt og løsningsorientert - til alle - fra Grete Faremo i Unops, norske politikere og ansatte i hjelpeorganisasjoner - til fremtidige arbeidstagere i utviklingsland.

Nettsiden er laget i samarbeid med tekstforfatter Elin Sola, programmere fra Kodeks, oversettere fra Semantix, fotograf Linda Torkelsen og Anne Lise Norheim (portrett av Janne Johnsen).


Hovedlogo for Tripe Panel Buildings.

Identitetsprofil for Tripe Panel Buildings.

Nettsiden www.triplepanelbuildings.no

Ikoner for Tripe Panel Buildings bunnlinjer.

Plastfrie strender og byer: Ved å gjøre plastavfall om til en ressurs, hjelper Triple Panel Buildings med å fjerne plast fra miljøet.

Opplæring og nye jobber: Selskapet har som mål å oppmuntre til lokal verdiskaping og øke økonomisk produktivitet ved å drive lokal handel og entreprenørskap, skape jobber og dele kunnskap.


Sikre bygninger laget av 85-90% avfall: Triple Panel Buildings har som mål å oppmuntre til lokal verdiskaping og øke økonomisk produktivitet ved å drive lokal handel og entreprenørskap, skape jobber og dele kunnskap.

Don’t be a stranger – let’s change the world together! 

Ring Janne!