Aldente

ICORN er Safe, not silent i Malmö

ICORN er Safe, not silent i Malmö

Profil til generalforsamling
icorn

Bakgrunn

Våren 2018 skulle ICORNs generalforsamling arrangeres i Malmö, og de trengte en synlig arrangementsprofil som kunne brukes på alt materiell, i bybildet, til deltakerne, til publikum og på nett.

Tema for generalforsamlingen var Safe, not silent – kjernen i ICORNs og fribyenes arbeid, og målet med profilen var å fortelle hva møtet handlet om og bidra til at arrangementet var synlig i bybildet.

Løsning

Når en forfulgt forfatter eller kunstner er trygg i en friby, og ikke lenger er truet på livet eller står i fare for bli fengslet, kan han eller hun fortsette å si i fra om urett. HØYT!

Løsningen brøler NOT SILENT i alle flater, og de viktige ordene er selvsagt skrevet av forfattere og kunstnere som tilhører nettverket. Den røde skriblingen forteller om affekt, menneskelige reaksjoner og sterke følelser – samtidig som den utgjør et godt visuelt støtteelement.