Aldente

Krisetider eller spennende tider?

Krisetider eller spennende tider?

Profil og some-strategi for Nye muligheter – et initiativ for kompetanseoverføring
næringsforeningen

Bakgrunn

Våren 2015 sank aktiviteten i den norske olje- og gassindustrien, og noe måtte gjøres for å sikre arbeidsplasser i regionen. Næringsforeningen i Stavanger-regionen tok, sammen med Innovasjon Norge og Ipark, initiativ til Nye muligheter – en konferanse med påfølgende workshops. Målet var nyskaping og kompetanseoverføring mellom olje og gass, fornybar energi, helse, it og mat, for å skape nye, konkrete forretningskonsepter for fremtiden. 

Løsning

Vi fikk være med på prosessen helt fra begynnelsen, da verken form eller innhold var landet. Gjennom et grundig strategiarbeid landet de tre, med hjelp fra Aldente, på en åpen konferanse om mulighetene som finnes, fulgt av mer forpliktende workshops innen gitte tema. Etter at det var på plass, gjensto en logo og profil som signaliserte den nødvendige driven og forandringen som måtte til, samt en god plan for spredning, markedsføring og tilstedeværelse i sosiale medier.

 

Logoen dramatiserer endringene når ulike deler settes sammen på nye måter og skaper noe nytt. Delene kan enkelt animeres og vise bevegelse mellom, hoder, fagområder og bransjer. Delene brukes også som profilelementer på for eksempel bilder, for å skape en visuell gjenkjennelse. 

Resultat

Stort engasjement i media og på Facebook frem mot et svært vellykket kick off med utrolige 300 påmeldte deltakere.