Aldente

Hotellet med alle mulighetene

Hotellet med alle mulighetene

Hvor vil du ha pulsen, høyt eller lavt?
sola strand hotel

Bakgrunn

Sola Strand Hotel har egen spaavdeling, en fantastisk beliggenhet og jevnt over et godt belegg, både på kurs og konferanse og ferie og fritid. I forbindelse med en stor utbygging ville de gjerne fornye markedsmateriellet sitt for å befeste og styrke sin posisjon i markedet. 

Løsning

Høy eller lav puls? Det bestemmer du. Den sjeldne beliggenheten gjør valgmulighetene uendelige for hotellets gjester. Vi hentet inspirasjon fra EKG og pulsrytme for å fortelle om disse mulighetene gjennom alt markedsmateriell. 

Resultat

Målene vi satte oss ved oppstart ble nådd, og konseptet har vist seg å fungere godt også over tid.