Aldente

Transforming people’s lives through groundbreaking ideas

Transforming people’s lives through groundbreaking ideas

Profil og nettside for investeringsselskap
p53

Bakgrunn

p53 ble stiftet i november 2018 og er en del av det familieeide Stavanger-baserte investeringsselskapet TD Veen. 

p53 investerer i helsevirksomheter som tenker nytt. Selskapet ønsker å bidra til utvikling og kommersialisering av banebrytende ideer som vil øke tilgjengeligheten til bedre behandlinger og innovative tjenester med særlig positiv effekt på menneskers liv og helse. 

Investeringene gjøres for øvrig i tråd med TD Veen sin overordnete strategi og målsetning, der visjonen om bærekraftig utvikling og en skalerbar forretningsmodell er særlig fremhevet.

Selskapet trengte i 2021 en profesjonell nettside og en identitetsprofil som presenterte selskapet i tråd med deres investeringsstrategi, visjon og verdier.

Løsning

Kunde hadde allerede etablert selskapets navn, p53, da de kom til Aldente. Navnet p53 er hentet fra den biologiske sfære: en organismes komplette sett med DNA kalles et genom. p53 er vokteren av genomet.

Jobben er løst utgangspunkt i visuelle referanser til p53 og den fine betydningen av å være genomes vokter - både i logo, fargepalett og også i profilfotoene. Fotoene er tenkt å være et visuelt svar på grenseskillet mellom menneske og forskning -  i tillegg til å skape en profil som er et avtrykk av selskpets unike tankesett, nysgjerrighet og proffesjonalitet. Ikke helt A4. Vi har utforsket hvor grensene flyter sammen mellom vitenskap og det nære, det analytiske og det varme, gjennom å projeksere på ulike visuelle referanser til DNA, gonomer og forskning på menneskekropp lyssatt i et blåsort mørket.

Identitet, nettsidedesign og fotoide er utviklet av Aldente, i – som sedvanlig – godt samarbeid med tekstforfatter Elin Sola, fotograf Tom Haga og programmererne hos Kodeks.


p53 sin nettside kan du se her.

p53 sin nettside kan du se her.

Navn p53 og profil er hentet fra biomedisink sfære: en organismes komplette sett med DNA kalles dets genom.

p53 si nye logo og fargepalett.

p53s profilfoto visualiserer grenseskillet mellom menneske og forskning.

p53s profilfoto visualiserer grenseskillet mellom menneske og forskning.

p53s profilfoto visualiserer grenseskillet mellom menneske og forskning.

p53s profilfoto visualiserer grenseskillet mellom menneske og forskning.

celleformer i nettsidens design

celleformer i nettsidens design

Visittkort

p53 sin nettside kan du se her.

Lykke til p53!