Aldente

Aldente Reklamebyrå
Dette er vi gode på

Rådgivning og strategi
Faglig kunnskap og erfaring er noe av det viktigste vi kan by på. Samtidig har vi stor respekt for den kunnskapen en oppdragsgiver sitter inne med, om sitt eget produkt og sin egen situasjon. Hver gang vi starter på en jobb, ligger det en sterk kommunikasjonsstrategi i bunn, utviklet i samarbeid med oppdragsgiver. Denne strategien setter klare mål for arbeidet vi skal gjøre sammen og hvordan resultatene skal måles.

Ide- og konseptutvikling
I en verden full av støy er det den gode ideen med det tydelige budskapet som står frem, skaper engasjement og gir resultater. Aldentes kjernekompetanse er å utvikle målrettede og sterke kommunikasjonskonsepter, basert på en god strategi. Vi har lang erfaring med utvikling av ideer som gir resultater, og gjennomfører svært gjerne kreative workshop basert på en tydelig problemstilling sammen med oppdragsgiver eller en samarbeidsgruppe.

Tekst og design
En riktig grafisk profil, en tydelig logo og et tekstunivers dere føler dere hjemme i er alt sammen viktige verktøy for å nå målene deres. Aldente har sterk kompetanse på både tekst og design, og vil kunne bidra til å løse også de kommunikasjonsutfordringene som først og fremst krever de riktige ordene eller et sterkt grafisk uttrykk.

Sosiale medier
Sosiale medier er en integrert del av kommunikasjonen for de aller fleste oppdragsgiverne våre. Samtidig er det et uoversiktlig univers med stadig nye muligheter og nye regler. Aldente skaper verdier for oppdragsgiverne våre gjennom å drifte deres sosiale kanaler, gjennom å utvikle og gjennomføre kampanjer og gjennom å hele tiden holde oss oppdatert på hva som virker og hva som er morgendagens måte å være sosial på.

Prosjektledelse
For oss er gode prosesser, forutsigbar økonomi og fremdrift som avtalt like viktig som det er for oppdragsgiverne våre. Derfor har vi Aldente-prosessen i bunn til enhver tid – ­ vårt verktøy for å sikre at alt går på skinner på veien mot å nå målene dine. ​​