Aldente

Et boligbyggelag blir født

Et boligbyggelag blir født

Sandnes og Stavanger boligbyggelag slår seg sammen og blir … Ja, hvem blir de? Vi fikk bidra med nytt navn og ny logo.
bate boligbyggelag

Bakgrunn

Storebror Stavanger og lillebror Sandnes. To byer med diskusjoner, småfeider og snill misunnelse begge veier. Og hvert sitt boligbyggelag. Som gjennom mange tiår har bygget seg opp en solid medlemsmasse, med stolthet, interesse og engasjement for hvert sitt. 1. januar 2014 fusjonerte de to til et helt nytt selskap. Før det trengte de et nytt navn, som ikke allerede var ”eid” av en av partene, og en sterk, forenende logo. Siden Stavanger får få år siden hadde brukt store ressurser på å utvikle et nytt kommunikasjonskonsept, mens Sandnes hadde brukt en nokså generell nasjonal NBBL-profil, ble det besluttet å la det nye selskapet overta Stavangers ”gamle” kommunikasjonskonsept. 

Løsning

Bate boligbyggelag ble selskapets nye navn. Helt nytt for begge, og med en høyst relevant betydning: Bate er nemlig et gammelt norsk ord for gagn, fordel. Den nye logoen er en sammenfletting av de tidligere logoene fra Sandnes og Stavanger. A-en i Bate minner om et hus og skaper referanse til Bates kjerneområde, hus og hjem. Bølgene fra Sandnes’ gamle logo fortsetter inn i den nye utgaven. 

Resultat

Målet var en merkekjennskap på 10-20 % i løpet av det første året. Resultatet ble fantastiske 32 %!


Den nye logoen

Logosymbolet