Aldente

Cruise, offshore eller ferjetransport

Cruise, offshore eller ferjetransport

Stavangerregionen Havn er close to det aller meste
stavangerregionen havn

Bakgrunn

Stavangerregionen Havn med alle sine havner har mange vidt forskjellige målgrupper, med ulike behov og til dels ulik kultur: Cruise, offshore, eiendom/utleie, ferjetransport og småbåtturisme. Vår oppgave ble å utvikle en felles kommunikasjonsplattform på tvers av alle feltene av virksomheten. Denne plattformen skulle igjen bidra til å nå det overbyggende målet om å markedsføre regionen som nasjonalt og internasjonalt logistikknutepunkt. En grundig kommunikasjonsstrategi ble selvsagt utviklet som utgangspunkt for jobben. I tillegg fikk vi være med på å spisse Stavangerregionen Havns verdier og lande en kjempespennende og modig visjon.

Løsning

Noe av det som utpeker seg spesielt med Stavangerregionen Havn, er den korte veien. Faglig ekspertise, store naturopplevelser, shopping og softis eller forbindelse med resten av Europa:  Uansett behov er løsningen like ved. Close to-konseptet dekker alle felt av virksomheten og understreker Stavangerregionen Havns styrke og egenart.

 

Signalflagg var lenge den fremste kommunikasjonsflaten på sjøen. Du sa fra om hvem du var og hvor du kom fra, eller du heiste dem for å be om hjelp. Selv om de nå oftest brukes som dekor, er det et språk alle havnens gjester har et forhold til, enten de kommer med et frakteskip, via en plattform eller i en liten jolle. Nok stiliserte og spissede til at de blir oppfattet som grafiske elementer, ikke som ekte beskjeder. Koordinatene – som selvsagt viser til Stavangerregionen Havns hovedkontor i Vågen i Stavanger – samt andre symboler fra sjøkart er også med.

For en av havnene har vi også utviklet et skiltsystem med informasjons- og henvisningsskilt til sjåfører og fotgjengere. Systemet blir på sikt en mal som kan brukes for alle havnene under Stavangerregionen Havn. 

 

Logoen, et allerede innarbeidet, sterkt merke med stor grad av autoritet, lot vi stå i fred. Den nye visjonen derimot, bærer bud om en aktør som står alt annet enn stille: Stavangerregionen Havn skal være Nord-Europas mest profesjonelle, hyggelige og attraktive havn.


Koordinatene i profilen viser til Stavangerregionen Havns kontor i Vågen

Vennlig hilsen Nord-Europas mest profesjonelle, hyggelige og attraktive havn 

Skiltsystem for Risavika