Aldente

Tenk nytt om hvordan vi bor

Tenk nytt om hvordan vi bor

Oppgave: Fjern syttitallets klamme klisjeer og gi ideen
om bofellesskap ny drakt.

Bakgrunn

Vi blir stadig flere. I stedet for å dele plassen, bor vi færre og færre på stadig flere kvadratmeter. Ingen bærekraftig løsning for verken mennesker, miljø eller økonomi. Helen & Hard og Kruse Smith Eiendom delte et sterkt ønske om å gjøre noe med dette. Sammen med Gaia Trondheim utviklet de Gaining by Sharing: GbS er en helt ny modell for bofellesskap som bygger på bærekraft både arkitektonisk, sosialt, økonomisk og miljømessig. For å skape et best mulig sted å bo, er prosessen basert på brukermedvirkning, altså at menneskene som skal flytte inn, er med og utvikler løsningene fra dag én. 

Filosofien, modellen og mulighetene er primært beregnet på det kommersielle boligmarkedet, men tilbys også private som ønsker å etablere et bofellesskap. Oppgaven var å utvikle en grafisk profil og en nettside som begge tydeliggjorde modellens verdier og muligheter for primærmålgruppen: kommersielle boligutviklere.

Dette oppdraget er helt tilbake til 2014 og nettsiden er derfor å regne som utdatert iht dagens krav, men prosessen med dette arbeidet er tett knyttet til markedsføringen av Vindmøllebakken, og er derfor fremdeles en viktig referanse for Aldente.

Løsning

Ideen til logo og profil er hentet fra modellens fire hjørnesteiner. Disse er visualisert gjennom en “GbS-hjørnestein” satt sammen av elementer fra arkitektur (tre), økonomi (jord), miljø (grønt) og sosiale relasjoner (rosa silke). Hjørnesteinene er tatt ut i alle sentrale kommunikasjonsflater (visittkort, presentasjonsmal og nettside) gjennom ordene økonomi, mennesker, miljø og arkitektur. På nettsidens forside går muligheter, goder og argumenter for GbS-bofellesskap i loop som en første introduksjon, mens undersidene åpner for å gå mer i dybden. gainingbysharing.no

Nettsiden er ikke oppdatert, men ligger her for den unik erfaring Aldente har fått gjennom en 8 år lang innovasjonsprosess. Ta gjerne kontakt om å høre hvordan vi jobbet med kommunikasjon av denne nye måten å bo på, fra den spede begynnelsen i 2012, frem til utsolgt i 2020!

Programering: Last Friday
Publiseringsløsning: ExpressionEngine

Resultat

NB: Denne jobben er ikke lengre oppdatert, men ligger her for den unike erfaring Aldente fikk gjennom en 8 år lang innovasjonsprosess.

​Ta gjerne kontakt om du vil høre hvordan vi jobbet med kommunikasjon av denne nye måten å bo på, fra den spede begynnelsen i 2012, frem til utsolgt i 2020!


gainingbysharing.no

gainingbysharing.no

Grafisk profil for Gaining by Sharing

Håndbok om hvordan vi skal bo i fremtiden