Aldente

Hva om vi bare bygger et fotostudio? Her inne?

Hva om vi bare bygger et fotostudio? Her inne?

Idé, design, utvikling og prosjektledelse på bygging av fotostudio
sandviks

Bakgrunn

Selv om bøker er Sandviks hovedområde, har de også flere andre konsepter og nettbutikker, blant annet Bluum, hvor foreldre kan kjøpe kvalitetsklær og -utstyr til barna. Sandviks bestilling til oss var en oppdatert fotobank til bruk i alle typer markedsmateriell til Bluum. Med høy sirkulasjon av nye varer ble det imidlertid en utfordring å fotografere og dokumentere alle de ulike produktene etter hvert som de kom inn og skape en god fotobank med et likt, samlende uttrykk på bildene.

Løsning

Vi foreslo å heller bygge et lite Sandviks-univers i form av et lite hus inne på ett av kontorene. Her kunne barn ligge, leke, amme og rulle rundt på golvet samtidig som de ble fotografert, alt innenfor en ramme som gjorde det enkelt for Sandviks å få det samme uttrykket på alle bilder og selv skape en god, oppdatert fotobank.

Resultat

Et lekkert, bestandig uttrykk i sosiale medier, en praktisk, økonomisk god løsning for Sandviks og sølv i Åpen klasse, Sterk Reklame, regionens største konkurranse for reklame og kreativitet. (For ikke å glemme heder og ære til Per ”Pelli” Bryne, vår fantastisk flinke håndverker som sørget for at vi fikk det som vi – og Sandviks - ville.)


Foto: Arne Bru Haug/Sandviks

Foto: Arne Bru Haug/Sandviks

Foto: Arne Bru Haug/Sandviks

Foto: Arne Bru Haug/Sandviks