Aldente

Hvordan skal vi bo i fremtiden?

Hvordan skal vi bo i fremtiden?

Oppgave: Få gang på diskusjonen, og gjør pilotprosjektet Vindmøllebakken virkelig for folk! Plattform: Facebook
gaining by sharing

Bakgrunn

De tre skaperne av Gaining by Sharing-modellen ønsket å synliggjøre og konkretisere pilotprosjektet Vindmøllebakken, og ba oss om hjelp. De ønsket også å skape mer energi i diskusjonen som ligger til grunn for hele modellen: Hvordan bor vi? Kan vi bo mer bærekraftig enn vi gjør i dag? Hvordan bor vi i morgen?

Løsning

En facebookside. Fylt med innhold som folk faktisk vil ha på sin egen facebookvegg. Innhold som engasjerer, inspirerer og overrasker. Innhold de ønsker å dele med de rundt seg. Og diskusjoner de gjerne vil delta i.

En grundig strategi og postplan ble lagt i forkant: Hva skal vi snakke om? Hvor ofte? Til hvem? Så ble postene produsert: Research ble  gjort, små filmsnutter ble laget, konkurranse ble bestemt og tekster ble skrevet. Og lanseringsplanen ble lagt. Siden ble publisert og spredd, Aldente administrerte og responsen var fantastisk: Folk likte, delte og kommenterte. De mente, meldte seg på informasjonsmøte og ikke minst bidro til en levende diskusjon om hvordan vi bor. 

Resultat

De ti første dagene fikk siden fantastiske 720 likere. Diskusjonen om hvordan vi bor, fikk en kjempeboost, og Vindmøllebakken og samtalen om bærekraftig bofellesskap har i dag en solid base på Facebook. 

NB: Denne jobben er ikke lengre oppdatert, men ligger her for den unike erfaring Aldente fikk gjennom en 8 år lang innovasjonsprosess.
Ta gjerne kontakt om du vil høre hvordan vi jobbet med kommunikasjon av denne nye måten å bo på, fra den spede begynnelsen i 2012, frem til utsolgt i 2020!


Konkurranse

Filmer