Aldente

Norges mest sirkulære matfestival

Norges mest sirkulære matfestival

Bærekraftstrategi- og løsninger for Gladmat festivalen
gladmat

Bagrunn

Gladmat har satt seg et hårete mål: festivalen skal bli Norges mest sirkulære matfestival! I 2020 startet Gladmat arbeidet med en grønn strategi- og innovasjonsprosess. Prosessen ble ledet av Aldente og TIPI Innovasjon som våren 2021 gjennomførte Tipi langtur. Prosessen har blant annet bestått av flere workshops, hvor Gladmat har gjort en kartlegging av festivalens miljø- og samfunnspåvirkning og etablert en grønn strategi. Vi har sett på Gladmat sine positive og negative påvirkninger på miljøet gjennom både planleggingen, byggingen, gjennomføringen og avslutningen av festivalen. Det har gitt Gladmat anledning til å vurdere hvor festivalen kan ha størst påvirkning ved å endre og forbedre. Arbeidsmetoden som har involvert gode samarbeidspartnere, leverandører og utstillere, har i tillegg til grønn vekst strategi og plan også inkludert Gladmat 2030-scenarieworkshop, partnermapping, Design Thinking basert idéworkshop og Tipi natur.

Sammen har vi formet mål for fremtiden og en fyldig rapport proppet av strategiske aktiviteter og muligheter for 2021 - og årene fremover.

Den grønne strategien har altså gitt oss noen spennende scenarier på kort og lang sikt, og allerede sommeren 2021 starter vi med konkrete tiltak. Deler av strategien skal synliggjøres i gjennomføringen av Bakgården.

Noen tiltak skal realiseres allerede i sommer. Under årets festival skal Gladmat bygge Bakgården, en pilot på hvordan Gladmat kan drive en mer miljøvennlig festival. Målet er at tiltakene som gjennomføres i Bakgården i 2021, skal gi så gode erfaringer og kunnskap at festivalen på sikt utvider løsningene til også å gjelde drift av hele festivalen.

Noen av tiltakene som skal tas ut i Bakgården i 2021:

Løsning

Null engangsservise

FNs bærekraftsmål 12: “Ansvarlig forbrukt og produksjon” er et av de målene Gladmat kan ha stor påvirkning på, gjennom festivalen. Bakgården består av restauranter, i tillegg til servering av drikke. For å oppnå NULL engangsserviser, kjøper vi inn vaskbare tallerkener, glass og bestikk og bygger opp et mobilt vaskeri i samarbeid med vår gode partner Malerbua. Hensikten er å redusere avfall, og sørge for at publikum bruker utstyr som skal brukes på nytt.

Vi legger til rette for at det skal være enkelt for publikum og utstillere å gjøre miljøvennlige valg.

Avfallsbarometer og null matavfall

Festivalen vil legge til rette for at publikum og utstillere kildesortere alt avfall slik at dette kan gjenbrukes som ressurser. Vi får hjelp av gode frivillige, som igjen hjelper oss å sortere riktig. Festivalen støtter seg naturligvis til IVARs sorteringsavfall som er et av landets beste. For å engasjere publikum jobber vi med et avfallsbarometer hvor publikum daglig kan se hvor mye avfall som er sortert.

Gjenbrukbart skiltingssystem

Vi bruker mye ressurser på å sørge for at kommunikasjonen rundt Gladmat er god. Vi vet at vi skal si mye til mange, og det er derfor svært viktig at informasjonen er synlig og forståelig. Vi har utviklet et skiltsystem i tre, som skal kunne gjenbrukes i en årrekke og ikke bare redusere, men også fjerne all bruk av pvc-bannere på festivalen.

Miljøsertifisering

Gladmat er gjennom 2020 blitt Klimapartner og er sertifisert som Miljøfyrtårn. Det gjør at festivalen får hjelp til å systematisere eget klimaavtrykk. I tillegg bidrar systemene til at vi kan påvirke våre gode samarbeidspartnere, utstillere og publikum til å jobbe med sitt eget avtrykk.

Vi har valgt oss noen av FN sine bærekraftsmål som er mest relevante for festivalen. Nr. 3, 8, 11, 12, 14 og 15 (vises som ikon).

Bærekraftsrapport høsten 2021

Etter festivalen i 2021 skal det utvikles en bærekraftsrapport hvor Gladmat vil presentere sin grønne strategi, bakgrunn for hvordan festivalen skal jobbe strategisk med valgte bærekraftsmål, Gladmats grønn vekst trapp med prioriterte tiltak, kort- og langsiktige mål, målinger og mye mer.

Vi gleder oss til å presentere bærekraftrapport og gjennomføringen av Bakgården, høsten 2021.


Vi er stolte over å ha gjennomført vårt første Tipi prosjekt for Gladmat, våren 2021.
Prosessen har blant annet bestått av flere workshops, hvor Gladmat har gjort en kartlegging av festivalens miljø- og samfunnspåvirkning og etablert en grønn strategi. Foto: Tord Paulsen. Les mer her!

Tipimodellen. Tipi Innovasjon byr på nyskapende, tverrfaglige innovasjonsprosesser som leder til økt konkurransefortrinn gjennom grønne, lønnsomme strategier og løsninger. Les mer om Tipi modellen her.

Norges mest sirkulære matfestival!

Miljøstasjon i Ledaalparken.


Glassavfallest nye liv starter her!
 


Miljøstasjon i Ledaalparken.

Skikkelig stas å ha designet de nye miljøstasjonene. Produsert i samarbeid med Vågane & Viste, Allkip og snekret sammen av fabelaktige John og Bendik. tekster Elin Sola så klart. Foto: Tord Paulsen.

!

Skikkelig stas å ha designet de nye miljøstasjonene. Produsert i samarbeid med Vågane & Viste, Allkip og snekret sammen av fabelaktige John og Bendik. tekster Elin Sola så klart. Foto: Tord Paulsen.

Vaskeriløsning i piloten Bakgården for å teste ut hvordan Galdmat kan fjerne all engangsservice på festivalen.

Skilt til Gladmatsløypenes Guidekompaniet-guider.

Det gjenbrukbare skiltingssystemet av tre utviklet av Aldente og LEVA. Illustrasjoner Helen Brox fra Heieklubben. Produsert i samarbeid med Vågane & Viste og Allkopi.

Det gjenbrukbare skiltingssystemet av tre utviklet av Aldente og LEVA. Illustrasjoner Helen Brox fra Heieklubben. Produsert i samarbeid med Vågane & Viste og Allkopi. Foto: Tord Paulsen.

Det gjenbrukbare skiltingssystemet av tre utviklet av Aldente og LEVA. Illustrasjoner Helen Brox fra Heieklubben. Produsert i samarbeid med Vågane & Viste og Allkopi.

Gjenbruk av røde bånd fra Gladmat 2019.


Gjenbruk av røde bånd fra Gladmat 2019.
 

Markedsmateriell for Gladmatfestivalen.

Markedsmateriell for Gladmatfestivalen.

Markedsmateriell for Gladmatfestivalen.

Vi er stolte over å ha gjennomført vårt første Tipi prosjekt for Gladmat, våren 2021. Foto: Tord Paulsen.

Tipi-modellen passer for private og offentlige aktører som vil være med å skape en fremtid der formål, mennesker, planet og fortjeneste er del av samme bunnlinje. Les mer på Tipi Innovasjon.