Aldente

Nå kan du kaste plasten i resten!

Nå kan du kaste plasten i resten!

Kampanje om endringer i søppelsorteringen
ivar

Bakgrunn

Høsten 2018 sto IVARs nye sorteringsanlegg klart. Anlegget kan blant annet sortere ut flere ulike typer plast fra restavfallet, noe som betydde relativt store endringer i sorteringsrutinene for innbyggerne i eierkommunene: De siste årene hadde folk kastet plastemballasje i egne sekker eller på avfallsstasjoner i nærmiljøet, for at IVAR skulle gjenvinne det. Hard plast, som blomsterpotter, tannkoster, leker og lignende, var ikke mulig å gjenvinne, og skulle derfor kastes i restavfallet. Folk var usikre, og det var fort gjort å kaste feil. Etter at det nye anlegget var på plass, skulle alle typer plast, både hard og myk, kastes i restavfallet – en stor endring i folks vaner, som krevde tydelig kommunikasjon i flere flater over lengre tid.

 

Skillet mellom IVARs rolle og kommunens rolle kunne også misforstås: IVAR eier anlegget og sørger for at avfallet gjenvinnes, mens selve innsamlingen er kommunenes ansvar – kommuner som har til dels svært ulike rutiner for søppelinnsamling.

Løsning

Vi laget en kampanje med veldig tydelig budskap og tilhørende symbol: Plasten i resten!

 

Symbolet gjorde at budskapet kom frem også på svært små annonseformater.

 

Ved å bruke bilder av både «myk» emballasje og «harde» plastprodukter, klarte vi å få frem to tydelige budskap: 1) Fra nyttår skal du ikke lenger sortere plasten og 2) Fra nyttår gjenvinner vi også den harde plasten. Sterke komplimentærfarger gjorde annonsene godt synlige og lite «kunngjøringsaktige».

 

Foto: Tom Haga