Aldente

Safe, not silent på verdens største bokmesse

Safe, not silent på verdens største bokmesse

Standkonsept på bokmessen i Frankfurt
icorn

Bakgrunn

Frankfurt er verdens største bokmesse og kanskje verdens viktigste møtested for forleggere, forfattere og andre som arbeider med litteratur. I 2019 var Norge hovedland, såkalt guest of honour på messen, og prosjektet var  den største utenrikskulturelle satsingen i moderne tid. Da prosjektet om Norge som gjesteland på bokmessen i Frankfurt ble utviklet, ble det besluttet at man ville bruke denne spesielle arenaen til tre formål: å fremme et mangfold av stemmer fra Norge, å styrke lesegleden og å fremme ytringsfriheten. 

Målet om å fremme ytringsfriheten gjorde at fribynettverket ICORN fikk en sentral plass i Norges leveranse, en fantastisk mulighet – og en spennende utfordring: Hvordan gjøre ICORN, en relativt liten aktør som ikke har noen bestselgere å selge eller noen internasjonalt kjente forfattere å promotere, synlig, relevant og interessant blant store, kommersielle aktører?

Løsning

Til ICORNs generalforsamling i Malmö i 2018 utviklet vi sammen med kunden et visuelt konsept bygget på temaet for generalforsamlingen: Safe, not silent. Konseptet viste seg å være svært anvendelig, og man opplevde at den uttrykte essensen ikke bare i programmet i Malmö men i hvorfor ICORN i det hele tatt eksisterer. Dermed var det naturlig og riktig å ta denne videre med oss til Frankfurt.

I tillegg utviklet vi ICORN-passet – en presentasjon av et utvalg fribyforfattere og -kunstnere. Gjennom vårt viktigste identitetsdokument og bevis på tilhørighet forteller de sterke historier om mennesker som er fratatt sin mulighet til  å bo i sitt hjemland og som kanskje også er truet på livet. Til sammen synliggjorde Safe not silent-profilen og passene hvorfor ICORN er så viktige. Samtidig ga de den lille standen et sterkt og synlig visuelt uttrykk og bidro til det gode besøket gjennom hele messen. 

Gjestelandssatsingen ble en suksess, ikke minst målt i medieomtale. Pressedekningen i tysktalende medier var enorm, og ifølge bokmessen satte Norge rekord på det området for et gjesteland: 7600 nyhetsartikler, 2000 artikler på nett, 250 TV-klipp og over 960 radioreportasjer knyttet til Norge som gjesteland i tysktalende medier i oktober. Pressedekningen i Norge var også god, saker knyttet til Norge som gjesteland var i Dagsrevyen nesten hver dag under messen og P2 sendte live radio fra paviljongen en hel dag.

Selv fikk bokmessen det høyeste besøkstallet på ti år, med over 300 000 gjester. Juergen Boos, messens direktør, takket Norge spesielt for dette i sin avsluttende pressemelding. Han sa at Norge hadde vist oss at drømmer kan bli til virkelighet og fremhevet spesielt Norges vekt på ytringsfriheten.


Lommeprogram inni notatbøker - formet som egne ICORN-pass

Flott selskap: Kronprins Haakon, forfatter Karl Ove Knausgård, Stavangers fribyforfatter Eaten Fish, leder for ICORN Helge Lunde - og en Safe, not silent-t-skjorte

Stavangers fribyforfatter Eaten Fish på scenen i Frankfurt

Notatblokker formet som ICORN-pass var fine gaver å dele ut

På den ene veggen hang spesiallagde "ICORN-pass" for flere av forfatterne i nettverket

Hver forfatters pass ble utformet unikt basert på deres nasjonalitet og kunstneriske uttrykk