Aldente

Kan vi løse utfordringen ved å ta den fra hverandre og sette den sammen på ny?

Kan vi løse utfordringen ved å ta den fra hverandre og sette den sammen på ny?

Logo og grafisk profil
samfunnssentralen

Bakgrunn

Etter fire fantastiske første år under TD Veens paraply, var Samfunnssentralen klar for å stå på egne ben, også visuelt. Den nye profilen skulle blant annet bidra til å underbygge inntrykket av Samfunnssentralen som en inkluderende og vennlig, men samtidig profesjonell aktør, og et godt valg for ambisiøse og dedikerte sosiale entreprenører. Profilen skulle også hjelpe til med å styrke Samfunnssentralens posisjon som en svært viktig aktør innen sosialt entreprenørskap.

 

Samtidig er det mange som ikke kjenner til feltet sosialt entreprenørskap. Det å formidle et holistisk investeringssyn hvor det er akseptert å tjene mindre for å skape bedre resultater, er viktig for Samfunnssentralen og dermed også et ønske i arbeidet med profilen.  

 

Sist, men ikke minst, skulle profilen vise tilhørighet til TD Veen, samtidig som Samfunnssentralen fremstår som en frittstående aktør.

Løsning

Vi utviklet en profil som viser hvordan sosialt entreprenørskap faktisk fungerer. Nye løsninger, nye måter å se ting på, nye relasjoner - en ny valuta.

 

Logosymbolet er delt opp i bestanddeler som viser veien fra en utfordring i samfunnet, via prosessen med å se på ting på en ny måte og ende opp med en løsning som ikke fantes fra før, en løsning som har i seg flere bunnlinjer en bare den økonomiske. Symbolet fungerer optimalt digitalt, ikke minst for å fortelle historien om Samfunnssentralen og sosialt entreprenørskap.

 

Grønnfargen knytter Samfunnssentralen sammen med TD Veen, og bruken av profilbilder viser hva det handler om når det kommer til stykket: Mennesker, og møter mellom dem.

Nettsiden er enkel å manøvrere seg i, og forteller tydelig til ulike målgrupper, fra potensielle sosiale entreprenører til aktører i virkemiddelapparatet og det offentlige, hvem, hva og hvorfor Samfunnssentralen finnes. Det er også lett å finne hvem som står bak og hvem som sitter på huset til enhver tid. Samfunnssentralen ønsker å være et nasjonalt viktig miljø for sosialt entreprenørskap. Derfor var det viktig å promotere både egne og eksterne arrangement på nettsiden. En blogg om sosialt entreprenørskap er også en viktig del av arbeidet Samfunnssentralen gjør – og dermed også viktig på nettsiden.