Aldente

Aldente Reklamebyrå
Aldentes visjon er å skape engasjerende kommunikasjon
for oppdragsgivere som ivaretar ressursene for dem som kommer etter oss.

For oss betyr det at vi har tatt et valg om å jobbe for oppdragsgivere som har en bærekraftig ambisjon. Som vil noe mer enn å øke den økonomiske bunnlinjen: Formidle kunnskap, forvalte kultur, utvikle byen, fremme økologi, introdusere innovative boformer eller skape nye arbeidsplasser i regionen.

Bærekraft er imidlertid et stort begrep med mange lag, definisjoner og valg. Veien mot målet er lang. Underveis ønsker vi å lære, diskutere og utfordre til modige valg. Derfor søker vi aktivt etter mennesker, prosjekter, produkter og tjenester som i tillegg til vår målrettede strategiske og kreative kompetanse, også ønsker en engasjert samarbeidspartner med samme mål: Ta vare ressursene for de som kommer etter oss.​

Derfor har vi engasjert oss i og jobbet pro bono for FRØYA Stavanger, hvor Kristin også sitter i styret. Derfor var vi en av initiativtakerne til Trippel, Stavangers første konferanse for sosialt entreprenørskap, og derfor er maten vi spiser økologisk så langt det går, derfor er overtidsmaten fra lokale, selvstendige aktører og derfor er elbil neste punkt på innkjøpslista. ​

Aldente er en del av Klimapartnere, regionale bedriftspartnerskap som samarbeider for å redusere klimagassutslippene og øke egen konkurransekraft gjennom grønn forretningsutvikling. Partnerskapet gir oss tilgang til en bred kunnskap og kompetanse innen bærekraft, og gjør oss enda bedre rustet på veien mot det grønne skiftet. Partnerskapet innebærer krav til blant annet miljøsertifisering og årlig klimaregnskap.