Aldente

Aldente Reklamebyrå
Aldentes visjon er å samskape ideer, kommunikasjon og løsninger som er lojale til FNs bærekraftsmål

Vi har jobbet etter en bærekraftvisjon siden 2011 og tatt valg om kun å jobbe for oppdragsgivere som har knyttet sine mål til FNs bærekraftmål, eller som ønsker hjelp til å etablere sin bærekraftstrategi, plan og aktiviteter. Våren 2020 vil vi tilby tjenester som svarer på følgende problemstilling

- Hvor og hvordan få hjelp til å øke ditt konkurransefortrinn gjennom grønn transformasjon og vekst?

- Hvordan løfte frem det gode arbeidet du allerede gjøre som peker på bærekraftmål eller en trippel bunnlinje?

- Hvordan løfte frem all den kunnskapen og forskningen som finnes om naturens tålegrense og sammenhengen mellom indre og ytre natur?

- Hvordan øke kreativ kapasitet hos enkeltpersoner og i grupper?

For oss har vært bærekraftfokus betydd at vi i en årrekke valgt å takke nei til oppdrag som peker på mål om økt, ikke bærekraftig forbruk av resurser. Vi etterspør miljøsertifiserte produkter og tjenester fra våre leverandører og er i prosess med å bli miljøfyrtårnsertifisert.

Vi tror på å gjøre hverandre gode og jobbe sammen for å skape morgendagens løsninger. I 2016var Aldente initiativtaker til etableringen til Ressursgruppen for kreativte kommersielle næringer i Næringsforeiningen i Stavanger-regionen, hvor visjonen vår er "å bidra til innovasjon i samfunnet gjennom kreativt, tverrfaglig samarbeid i regionen", i samarbeid med Anita Brekke.

Vår visjon bidrar i dag til at vi har etablert oss som byens bærekraftige byrå og at vi er heldige som får jobbe med mennesker og prosjekter med felles verdier, noe som igjen preger vår kundegruppe.

Aldente er en del av Klimapartnere, regionale bedriftspartnerskap som samarbeider for å redusere klimagassutslippene og øke egen konkurransekraft gjennom grønn forretningsutvikling. Partnerskapet gir oss tilgang til en bred kunnskap og kompetanse innen bærekraft, og gjør oss enda bedre rustet på veien mot det grønne skiftet. Partnerskapet innebærer krav til blant annet miljøsertifisering og årlig klimaregnskap.